Research

In onze centra verrichten we klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met als uiteindelijk doel de diagnostiek en zorg aan mensen met een nierziekte te verbeteren.